Home » The final » Ryan Stevenson

Contestants

Ryan Stevenson

Praline sales over the roof at “Le Saint Aulaye” after Ryan Stevenson's praline won best category award!

Profile

Ryan Stevenson is an Australian pastry chef living and working in Belgium.Ryan Stevenson  works as a Pastry chef at "Le Saint Aulaye" in Ixelles, Belgium. Prior to this, he worked as a Pastry chef at “Comme chez soi” and as a chocolatier at "Planète Chocolat" in Brussels.

This is not Ryan Stevenson’s first time to participate in the World Chocolate Masters Final; he competed at the 2009 Final where he won the prize for the Best Praline.

Degrees/diplomas attained
2001 : Sugar course with Robert Oppeneder in Munich, Germany
2001 : Chocolate course with Robert Oppeneder in Munich, Germany
2000 : Creation of sugar flowers and wedding cakes at the Baking Industry Association in Queensland, Australia
1999 : The Southbank institute in Brisbane, Australia - Degree in bakery and patisserie
1999 : Degree with high distinction in bakery/patisserie at the Southbank Institute in Brisbane, Australia

Professional experience
2006-present : Patissier at "Le Saint Aulaye" in Ixelles, Belgium
2005-2006 : Patissier at "Comme Chez Soi" in Brussels, Belgium
2005 : Chocolatier at "Planète Chocolat" in Brussels, Belgium
2001-2005 : Sous-chef Patissier at the "Lanesborough Hotel" in London, UK
2000-2001 : Demi-chef de partie for patisserie at the "Royal Horseguards Hotel" in London, UK
1999-2000 : Patissier at "Priestely's Gourmet Delights" in Brisbane, Australia

Awards and competitions

2007 : Australian preselection for the World Chocolate Masters - participation
1999 : Bread show in Queensland, Australia - 1st prize for decorated cakes
1999 : Bread show in Queensland, Australia - 1st prize for sculpted bread
1998 : Bread show in Queensland, Australia - 1st prize for sculpted bread
1998 : Baking Industry Association in Queensland - finalist for best bakery apprentice
1998 : Bread show in Capricorn, Queensland - 1st prize for sculpted bread

Motivation

I want to further improve my skills by participating in the World Chocolate Masters.

Dutch Version

Ryan Stevenson – 34 jaar, Etterbeek


Deze Australische patissier leerde naar eigen zeggen, in België de echte mogelijkheden van chocolade kennen. Twee jaar terug maakte hij furore door tijdens de internationale finale van de World Chocolate Masters in Parijs de trofee van “Beste Praline” weg te kapen, en zo een heuse stormloop naar “Le Saint Aulaye” veroorzaakte. Ryan Stevenson deed in het verleden ervaring op bij oa “Comme chez Soi” en “Planète Chocolat”. In de World Chocolate Masters vindt hij de uitdaging om het beste uit zichzelf te halen.

Ryan is zich momenteel hard aan het voorbereiden voor de komende finale. Hij zegt ons op schema te zitten. Zowel het patisserie gedeelte als het showstuk zijn ondertussen zo goed als klaar. Minimum 3 dagen per week werkt hij aan de World Chocolate Masters. Zelfs tijdens de vakanties van zijn werkgever blijft Ryan in het atelier, om zich nog beter kunnen voorbereiden. Telkens weer iets beter en fijner, om zo tot een mooi eindresultaat te komen. Wanneer hij een bepaalde creatie op punt zet, concentreet Ryan zich eerst op smaak, pas daarna werkt hij aan decoratie en timing. Een typisch werkschema is bij Ryan niet van toepassing. Wanneer mogelijk werkt hij aan datgene wat voor hem op die moment het belangrijkste is. Zo is het ook dat hij soms wacht op feedback van een collega, of een bepaalde grondstof, dat hij wel verplicht is zich op een andere discipline te focussen. Op dit ogenblik is hij vrij relaxed. Wij denken dat hij zich weinig zorgen maakt, omdat hij weet wat er zich in Parijs te wachten staat, tenslotte nam Ryan al eens deel voor België in de voorbije editie. Zijn fylosofie is ook dat hij zelf wil tevreden zijn over zijn creaties, eenmaal dat zo is, is het aan de jury om te oordelen…

 

French Version

Ryan Stevenson – 34 ans, Bruxelles


Ce pâtissier australien est fier d’avoir appris les possibilités réelles du chocolat en Belgique. Il y a deux ans, il s’est fait remarquer lors de la finale internationale des World Chocolate Masters. Là, il a remporté le trophée pour la « Meilleure Praline », apportant une demande massive au « Saint Aulaye ». Ryan Stevenson a acquis de l’expérience notamment au « Comme chez Soi » et chez « Planète Chocolat ». Le World Chocolate Masters lui donne la possibilité de faire ressortir le meilleur de ses capacités.


Ryan travaille actuellement dur pour se préparer pour la prochaine finale. Il nous dit être dans les temps. Aussi bien la pâtisserie que la pièce montée est maintenant presque terminée. Un minimum de 3 jours par semaine, il travaille à la préparation du World Chocolate Masters. Même pendant les vacances de son employeur Ryan reste dans l’atelier, pour être encore mieux préparé. À maintes reprises un peu mieux et plus peaufiné afin d’arriver à un bon résultat final. Quand il crée une certaine chose, il se concentre d'abord sur le goût, alors ensuite il travaille sur la décoration et le timing pour la réalisation. Un horaire de travail typique n’est pas applicable chez Ryan. Lorsque c'est possible, il travaille sur ce qui est, pour lui à ce moment, le plus important. C'est ainsi que, parfois, il attend les commentaires d'un collègue, ou une matière première spécifique et il doit se soumettre à une discipline différente entretemps. Actuellement, il est assez détendu. Nous pensons qu'il n’est que peu inquiet, car il sait à quoi s'attendre à Paris. Finalement Ryan a déjà participé pour la Belgique lors de l'édition précédente. Sa philosophie est qu'il veut être satisfait de ses créations, une fois qu'il est content, c'est au jury à juger ...